Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Този уебсайт може да предоставя информация за медицински състояния и тяхното лечение. GSK не дава гаранция, че съдържанието на този сайт е подходящо или достъпно за използване извън държавата и целевата аудитория, за която е предназначено то. Тези, които предпочетат да влязат на този сайт от други държави, го правят по своя собствена инициатива и са отговорни за спазването на местните закони, когато те съществуват и са приложими за конкретния случай. В допълнение, нищо на този сайт не трябва да се тълкува като предоставяне на някакъв вид медицински съвет или препоръка и не трябва да се използва като основание за взимане на каквото и да е решение или предприемане на действие. Специализирана медицинска помощ трябва винаги да се търси от квалифицирано медицинско лице.

GSK полага необходимите усилия за актуализиране на този сайт, но част от информацията може да стане неактуална с течение на времето. Освен ако не е изрично посочено, GSK не предявява претенции или гаранции по отношение на точността, пълнотата или използването на информацията, съдържаща се в този сайт.

ХИПЕРТЕКСТОВИ ВРЪЗКИ

Този уебсайт може да съдържа връзки към други Интернет страници, включително към страници на филиали на ГлаксоСмитКлайн в други държави. Моля, уверете се, че сте прочели разделите за правна информация и политиката на поверителност на всеки друг GSK сайт или сайт на трета страна, към който се свързвате. GSK не носи отговорност, не препоръчва и не поема отговорност за информация или становище, съдържащо се в който и да е сайт на трета страна.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички права върху интелектуална собственост на материалите в този сайт са собственост на групите компании GSK или са получили разрешение за тяхното използване, освен ако изрично не е упоменато друго. Възпроизвеждането на част или цялото съдържание под всякаква форма е забранено, освен в съответствие със следните разрешения.

Възпроизвеждането на част или цялото съдържание под всякаква форма е забранено, освен в съответствие със следните разрешения.

Можете да четете, разглеждане, принтирате, сваляте и да копирате материалите от този уебсайт за лична и нетърговска употреба, но само ако упоменете уебсайта

като източник на материала и добавите твърдението за авторското право "© GSK група от компании, всички права запазени". Освен ако изрично не е посочено, не се допуска никаква друга употреба на материалите.

Нищо, съдържащо се в този сайт, не трябва да се тълкува като отдаване на лиценз или друго право за ползване по силата на интелектуална собственост (включително патенти, търговски марки и авторските права), принадлежаща на групата компании GSK или трети страни.

GSK не претендира за собственост или за пряка връзка с търговските марки на трети страни, появяващи се на този сайт. Търговските марки на трети страни са използвани единствено за идентифициране на продуктите и услугите на съответните им собственици, като това не трябва да се счита като спонсорство или подкрепа за използването на тези марки от страна на GSK.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Комуникацията с потребители или изпращането на материал през интернет, публикуван на уеб сайт на GSK или по друг начин (с изключение на тези, съдържащи лична и/или свързана със здравето информация, която попада в Декларацията за поверителност на GSK), се счита за неповерителна и непатентна и GSK няма никакъв ангажимент по отношение на такава информация. GSK може да използва тази информация за каквито цели счете за необходимо, включително възпроизвеждане и публикуване. GSK може да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се в тази информация, за всякакви цели, включително търговски цели, без да заплаща на потребителите за това си право.

НЕПРИКОСНОВЕНОСТ

GSK уважава правото на неприкосновеност на посетителите в сайта. Моля, обърнете се към Декларацията за поверителност на GSK за обяснение на вашите права и задължения по отношение на информацията, която е публикувана в този сайт.