Политика за поверителност и „бисквитки”

GSK Декларация за поверителност

Тази Декларация за поверителност регламентира как GSK използва и защитава всяка една информация, която Вие ни предоставяте. Ние уважаваме вашето право на неприкосновеност и сме ангажирани в опазването на Вашата лична информация. Тази Декларация за поверителност обяснява как събираме, прехвърляме, обработваме, използваме и разкриваме Вашата информация и определя нашите практики за защитата им.

Като ни предоставяте Вашата лична информация, Вие приемате и се съгласявате за прехвърлянето й, обработката, използването и разкриването й, както е посочено в тази Декларация за поверителност.

Информация относно оператора на уеб сайтове или мобилни приложения (и GSK като юридическо лице, контролиращо всяко лична информация, която събира) може да бъде открита в долната част на страницата и/или страницата с контакти на уеб сайтове и в споразумението за лицензиране в мобилни приложения.

КАКВО СЪБИРАМЕ

Ние събираме персоналната (лична) информация, която ни предоставяте. Това е информация, идентифицираща ви като личност. Ние правим това, само когато Вие сте одобрили нашето искане за предоставяне на тази информация. Тази персонална информация може да включва:

 • Име
 • Адрес
 • Телефонен номер
 • Имейл адрес

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Като предоставяте Вашата лична информация, Вие се съгласявате, че когато това е позволено от местното законодателство или когато сте се съгласили да получавате тези съобщения от нас, ние може да използваме информацията:

 • за да отговаряме на Ваши запитвания
 • за подобряване на нашето ниво на обслужване
 • за подобряване на съдържанието на нашата комуникация
 • за да осигуряваме съвети, полезна информация, продуктови новини и актуализация
 • за да ви информираме за нашите нови продукти и услуги
 • за да търсим Вашето мнение относно нашите продукти и услуги
 • за да разгледаме Вашата кандидатура за работа
 • за нашите собствени цели, свързани с администрацията или осигуряването на по-високо качество на услугата
 • за други цели, които са описани на уебсайта или мобилното приложение

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЕБСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Ние автоматично събираме информация относно Вашия браузър и операционна система, страници, които сте посетили преди и след нашите сайтове, стандартна регистрационна информация от сървъра, IP адреси, данни за местоположение, мобилен оператор, както и операционна система на мобилния телефон. Ние обобщаваме тази информация, за да разберем как посетителите използват нашите уебсайтове и мобилни приложения, за да можем да подобрим тях и услугите, които предлагаме. Данни за местоположението обикновено не идентифицират отделните потребители. Можем да споделяме тази обобщена информация с други фирми в рамките на групата GSK или други трети страни. Тази информация включва:

 • общия брой посещения на нашия уебсайт и мобилни приложения
 • броят посетители на всяка отделна страница на нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на нашите посетители.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

GSK ще предприемe необходимите правни, организационни и технически мерки за защита на Вашата лична информация, в съответствие с приложимите закони за защита на поверителността и личните данни. Когато GSK използва доставчик на услуги от трета страна, този доставчик ще бъдат внимателно подбран и задължен да използва подходящи мерки за защита на поверителността и сигурността на личната информация. Ние използваме различни технологии и процедури за сигурност, за да защитим Вашата лична информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. За съжаление, предаването на информация посредством интернет или мобилна телефонна мрежа не е напълно сигурно. Въпреки, че ние ще направим всичко възможно, за да защитим Вашата лична информация, ние не можем да гарантираме сигурността на личните Ви данни, които се предават на нашите сайтове или мобилни приложения: всяко предаване е на Ваш собствен риск. Докато ние не можем да гарантираме, че няма да се случи загуба, злоупотреба или промяна на данни, след като сме получили информация, ние ще използваме подходящи технически мерки за сигурност, за да предотвратим такива нещастни случаи.

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ

Ние можем да споделяме Вашата лична информация с нашите филиали, доставчици и представители по нормалния бизнес ред на доставяне на дейностите, за които сте се съгласили. Освен ако не е посочено друго в уебсайта или мобилното приложение, ние няма да продаваме или отдаваме лична информация на други трети страни, с изключение на случаите, когато дейността на този сайт или на част от него, обвързана с личните данни, биват продадени, възложени или прехвърлени. Понякога ние използваме оторизирани трети лица за предоставяне на услуги за поддръжка във връзка с нашите уеб сайтове, мобилни приложения или нашия бизнес. Тези страни могат, от време на време, да имат достъп до Вашата информация, за да имат възможността да предоставят тези си услуги на нас. Ние изискваме от всички компании, които предоставят такива услуги, да прилагат същите стандарти за защита на данните като нашите. Забранено им е да използват информацията за свои цели. По-конкретно, ние не позволяваме на доставчиците на услуги да използват Вашите лични данни за свои собствени маркетингови дейности.

КОГА МОЖЕМ ДА РАЗКРИЕМ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ДРУГИ

GSK си запазва правото да разкрие лична информация за Вас, включително Вашия имейл адрес, по изискване на държавните органи, на страни стартирали съответните съдебни производства, както и в рамките на необходимото, или изрично упълномощеното от закона. В някои специални случаи, при които е разрешено от местното законодателство, ние може да разкрием Вашата персонална информация:

 • когато имаме причина да вярваме, че разкриването на тази информация е необходима, за да бъде идентифициран, да бъде осъществена връзка или да бъдат предприети законови действия срещу някой, който може да причинява вреда на Вас или по друг начин накърнява или нарушава правата, собствеността или дейността на GSK, на други потребители на този уебсайт или мобилно приложение или на другиго, на който може да бъде причинена вреда от тези дейности.
 • когато смятаме, че закона го изисква или в отговор на искане от страна на правоприлагащите органи във връзка с наказателно разследване; или граждански или административни органи във връзка с предстоящо гражданско дело или административно разследване
 • във връзка с голяма корпоративна сделка, като например продажбата на даден продукт или дивизия, сливане, вливане, продажба на активи или фалит.

Събраната лична информация може да бъде прехвърлена, съхранявана и обработвана във Вашата държава на пребиваване или всяка друга страна, в която GSK (включително нейните филиали), нейните подизпълнители или представители поддържат съоръжения, включително Съединените щати и страните извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Това означава, че Вашата информация, могат да бъде обработвана в страни с по-ниски стандарти за защита на данните от Вашата страна на пребиваване. С използването на нашите уебсайтове и мобилни приложения, Вие давате съгласието си за изпращането, обработката или съхранението на информация извън Вашата страна на пребиваване и извън ЕИП. Ние ще гарантираме, че ако информацията се прехвърля извън Вашата страна на пребиваване, то тя ще продължава да се третира в съответствие с тази Декларация за поверителност.

УПОТРЕБА НА IP АДРЕСИ

Адресът на интернет протокол (IP) е набор от цифри, които автоматично се генерират за Вашия компютър, когато влезете в локалната мрежа (LAN) или в широкообхватната мрежа (WAN) на Вашия доставчик на интернет услуги или на Вашата организация. Уеб сървърите автоматично идентифицират Вашия компютър с помощта на IP адреса, даден му по време на онлайн сесията Ви.

GSK или трети компании, действащи от името на GSK, могат да събират IP адреси за целите на системното администриране и за да анализират използването на този уебсайт. Ние също така може да използваме IP адреси за идентифициране на потребителите на уебсайта, когато смятаме, че е необходимо да се осигури спазването на правилата и условията на уебсайта, или за да защитим услугите си, уебсайта или останалите потребители.

БИСКВИТКИ

Нашите уебсайтове или мобилни приложения могат да използват технологията наречена „бисквитки“. Бисквитките са малки файлове, съставени от поредица от букви и цифри, които сървърите на нашата уеб страница поставят на Вашия компютър. Бисквитките позволяват на нашите уебсайтове и мобилни приложения да реагират на Вас като към отделна личност. Уебсайтът или мобилното приложение може да промени своята дейност спрямо Вашите нужди, желания или нежелания като събира и запомня информация относно Вашите предпочитания. Например, нашият сървър може да настрои бисквитка, която предотвратява въвеждането на парола повече от един път по време на посещение на уебсайт.

Вие можете да приемете или да откажете бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но обикновено Вие можете да настроите Вашия браузър да отхвърля бисквитки или да получавате предупреждение преди дадена бисквитка да бъде съхранена. Моля отнесете се към инструкциите на интернет браузъра или секцията „Помощ“, за да научите повече за тези функции и да посочите Вашите предпочитания относно бисквитките.

Ако изберете да откажете бисквитките има вероятност да не можете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на нашите сайтове или други сайтове, които посещавате. За допълнителна информация относно използването

на информацията бисквитки, прегледайте нашата глобална политика за бисквитките.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ

Когато е позволено от местното законодателство, ние също можем да събираме законно получена информация от трети страни, за да разширим нашата съществуваща бази данни. Част от тази информация може да бъде персонална информация. Ние правим това, за да подобрим целевата аудитория на нашите информационни предложения и рекламни кампании, за които смятаме, че биха били от Ваш интерес. Такава лична информация ще бъдат събирана и използвана от нас в съответствие с причината, поради която е била получена, или за позволени от местното законодателство цели.

ДОСТЪП

Ние ще запазим Вашата информация само за времето, необходимо за изпълнение на целите, очертани в тази Декларация за поверителност, освен ако не се изисква съхраняването й за по-дълго време или това е разрешено от закона. Можете да се свържете с нас в писмен вид, за да поискате актуализация, поправка или изтриване на личната ви информация по всяко време, използвайки данните за контакт, предоставена в края на тази Декларация за поверителност. Местните закони също могат да ви дадат право на достъп до информацията, която сте ни предоставили. В някои страни, може да се наложи да платите разумна такса, за да ви осигурим тази информация.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Нашите уебсайтове и мобилни приложения могат от време на време да предоставят връзки или да вградят сайтове на трети страни, като услуга за нашите потребители. Настоящата Декларация за поверителност не е приложима за тези сайтове. В случай, че решите да влезете в такъв свързан сайт, Вие се съгласявате, че GSK не носи отговорност дали тези уебсайтове са налични и не преглежда, не одобрява и не носи отговорност, пряко или косвено, за

 1. това, как тези сайтове обработват личните Ви данни,
 2. съдържанието на такива уебсайтове, включително (без ограничение) всякакви реклами, продукти, стоки или други материали или услуги, достъпни от такива уебсайтове,
 3. начина, по които останалите използват тези уебсайтове.

Уверете се, че сте проверили правната декларация и изявлението за поверителността, публикувани на всеки уебсайт, който посещавате чрез връзка, преди да въведете каквато и да било лична информация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ УЕБСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ ДЕЦА

Освен ако не е изрично упоменато, уебсайтовете и мобилните приложения, за които тази Декларация за поверителност се отнасят, не са предназначени или създадени за деца под 13-годишна възраст. Ние не събираме умишлено лична информация чрез този уебсайт от посетителите в тази възрастова група, без изричното съгласие на родител или настойник.

ПРОМЕНИ

От време на време може да актуализираме настоящата Декларация за поверителност. Ако промените, които правим, са съществени, можем също да публикуваме обявление на този уебсайт. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази Декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това, как съдействаме за защита на личните данни, които събираме. Ако продължите да използвате този уебсайт, изразявате съгласието си с Декларацията за поверителност и всички нейни актуализации.

Настоящата декларация е последно актуализирана на 10 декември 2014.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Споменаването на "GSK", "ние", "нас" и "нашата" се отнасят за GlaxoSmithKline PLC и нейните филиали. Моля съотнасяйте всякакви въпроси, коментари и искания относно тази Декларация за поверителност към Вашия местен GSK филиал, използвайки информация за контакт по-долу. Ако се свържете с нас, моля отбележете името на уеб сайтовете, които сте посетили, както и начина, по който може да се свържем с вас.

За да се свържете с GSK в България, моля обадете се на тел. (02) 953 1034

За да се свържете с GSK в Съединените Щати, обадете се на 1-866-475-3844.

Контактна информация за други GSK филиали могат да бъдат открити на следния уебсайт: http://www.gsk.com/en-gb/contact-us/worldwide/.

GSK Политика за бисквитките

Актуализирана 15 октомври 2014

GlaxoSmithKline използва „бисквитки“ (cookies), за да подобри качеството на услугата на посетителите на нашите уебсайтове, включително тези, до които има достъп през нашите мобилни приложения. Тяхната употреба е публикувана в настоящата Политика за бисквитките. В нея се разяснява какво представляват бисквитките и как ги използваме на нашите сайтове. Ако не желаете да получавате бисквитки, докато разглеждате нашите уебсайтове, можете да промените настройките на браузъра си/мобилното си устройство така, че да ви уведомява при получаване на бисквитки или можете да изберете да ограничите или блокирате бисквитките.

Бисквитките са малки файлове, съставени от поредица от букви и цифри, които сървърите на нашитe уеб страници поставят на вашия компютър. Те дават възможност на собственика на уебсайта да Ви отличи от останалите потребители на уебсайта. Бисквитките не могат да бъдат изпълнявани като код или да бъдат използвани за прехвърляне на вируси и не могат да ни осигурят достъп до вашия твърд диск. Ние не можем да прочетем каквато и да било информация от вашия твърд диск, дори да съхраняваме бисквитки на него.

Данните, генерирани чрез бисквитките на уебсайтовете на GlaxoSmithKline, могат да бъдат използвани за различни цели, включително следните:

СТРОГО НЕОБХОДИМИ

Тези бисквитки са необходими, за да навигирате в сайта и да използвате основните му функции, като достъп до защитени зони и запазване на продукти в пазарската кошница.

ЕФЕКТИВНИ

Тези бисквитки събират информация за начина на използване на уебсайта ни от потребителите, например кои страници посещават най-често и дали им се появяват съобщения за грешки. Използват се за подобряване на работата на уебсайта ни в бъдещите му версии.

ФУНКЦИОНАЛНИ

Тези бисквитки дават възможност уебсайта да запомни настройки, които сте избрали, като например потребителско име, език или регион, в който се намирате, а също така осигурява и по-добро взаимодействие с конкретния потребител.

НАСОЧВАЩИ ИЛИ РЕКЛАМНИ

Тези бисквитки се използват, за да доставят съдържание, което е по-релевантно с вас и вашите интереси. Ние не допускаме трети лица да рекламират на нашия уебсайт, но не можем да контролираме рекламодателите, които са разрешени от доставчиците на интернет услуги, да се рекламират, докато сърфирате в интернет.

Компанията GlaxoSmithKline е задължена по закон да изиска вашето съгласие за всички видове бисквитки, които поставя на компютъра Ви, с изключение на тези, които са определени като „строго необходими“. Можете да научите повече за това как да управлявате бисквитките, като изберете функцията Помощ (Help) на Вашия браузър, настройките на вашето мобилно устройство или като посетите www.aboutcookies.org, където е предоставена подробна информация за управлението на бисквитките на най-популярните браузъри. Имайте предвид, че е възможно части от нашите уебсайтове да не функционират правилно, ако забраните бисквитките.